Secretaris

De secretaris (ook wel penvoerder) is verantwoordelijk voor de verslaglegging van een vereniging. Dit houdt in dat je notuleert bij vergaderingen en in de gaten houdt of de afgesproken acties worden nageleefd. Andere taken zijn het beheren van de post en formulieren/bestellingen.

Wat vragen wij:

 • Notuleren bij vergaderingen
 • Samen met de voorzitter de agenda vaststellen van vergaderingen
 • Nagaan of afgesproken acties uit vergaderingen gedaan worden
 • De post van de speeltuin beheren
 • Brieven en andere stukken schrijven namens de vereniging
 • Beheren ledenadministratie van de vereniging
 • Eventueel verzorging van de informatievoorziening binnen de organisatie

Wat bieden wij:

 • Een gezellig informele sfeer
 • Een jaarlijks etentje met bestuur en vrijwilligers (als het mag van de penningmeester)
 • De mogelijkheid om een actieve bijdrage te bieden aan de groei van de speeltuin
 • Samenwerking met de speeltuincentrale

Heb je belangstelling voor een van de functies? Stuur dan gewoon een mail naar info@bsv-vinkhuizen.nl of vul het contactformulier in.