Huurvoorwaarden

Betaling

Betaling dient vooraf te geschieden. Je ontvangt van ons een betaalverzoek via de mail of WhatsApp. Deze dient binnen 14 dagen te worden betaald. Wordt binnen 14 dagen voor aanvang gereserveerd dan dient het bedrag per omgaande te worden betaald. Contante betalingen zijn alleen mogelijk in overleg met de beheerder. Pas wanneer de betaling is voldaan kan op de afgesproken datum gebruik worden gemaakt van de zaal.

Borg

Voor het gebruik van onze is een borgsom van € 50 vereist. In geval van schade wordt de teruggave van de borgsom verminderd met het schadebedrag. In geval van het niet schoon en/of niet opgeruimd achterlaten van de speeltuin wordt ????een bedrag van ????€ ????40,- in mindering gebracht. De borgsom (of het restant ervan) wordt binnen een week teruggestort op het rekeningnummer waarvan de betaling is ontvangen.

Annulering

 • Het annuleren van de zaal kan tot 7 dagen voor de aanvangsdatum. De gehele zaalhuur inclusief borg zal het rekeningnummer waarvan de betaling is ontvangen worden teruggestort.
 • Wordt de zaalhuur binnen 7 dagen voor aanvang geannuleerd dan wordt de helft van de zaalhuur en de borg teruggestort.
 • Komt u niet opdagen op de dag zelf dan wordt alleen de borg terug gestort.

Schoonmaak

De huurder is verplicht tot het schoon achterlaten van de speeltuin na einde van de huurperiode, zie onze gedragsregels en voorwaarden. Het niet (voldoende) schoon achterlaten van de speeltuin wordt verrekend met de borg.

Gedragsregels en voorwaarden

 • De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de kinderen aanwezig op het terrein.
 • De huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aangegeven bestemming, als goed huisvader gebruiken.
 • De huurder is verplicht ervoor zorg te dragen dat noch hij, noch zijn gasten overlast aan bewoners van naburige percelen zal veroorzaken.
 • Tijdens de verhuur moeten vluchtwegen te allen tijde worden vrijgehouden.
 • Het is de huurder niet toegestaan (huis)dieren toe te laten in de speeltuin.
 • Het is niet toegestaan te roken in de speeltuin en de omringende ruimte. Roken is alleen toegestaan buiten het hek van de speeltuin. De sigarettenpeuken dienen in de daarvoor bestemde afvalbak te worden gedeponeerd, dus niet op de straat of de stoep.
 • De huurder is verplicht om eventuele, in de huurperiode veroorzaakte, schade aan gebouw en inventaris te melden en te vergoeden.
 • In de huur is het gebruik koelkast, koffiezetapparaat, waterkoker, magnetron en het gebruik van alle speelfaciliteiten inbegrepen.
 • De speeltuin mag versierd worden. Versieringen dienen aan het einde van de huurperiode verwijderd te zijn.
 • Na het gebruik van de speeltuin is de huurder verplicht om, op straffe van inhouding van de borgsom:
  • De zaal schoon achter te laten (tafels afnemen, vloer met de bezem schoon vegen en dweilen);
  • het afval in vuilniszakken in de grijze afvalcontainer te deponeren;
  • de keuken schoon achter te laten (afwas doen, wasbak schoonmaken, aanrecht en bar afnemen);
  • de toiletten schoon achter te laten;
  • de versiering te verwijderen;
  • rommel in de speeltuin op te ruimen.

Samengevat dient de staat van de speeltuin aan het einde van de huurperiode gelijk te zijn als bij aanvang van de huurperiode.

 • Nadat het contract is ondertekend, heeft de huurder recht op gebruik van het gehuurde zoals in dit contract is overeengekomen.
 • Bij een geschil tussen huurder en contactpersoon van de speeltuinvereniging beslist het bestuur van Speeltuinvereniging Vinkhuizen. Deze beslissing is bindend.